• معرفی کتاب بته جقه های سحرآمیز
#
#
#
#

معرفی کتاب بته جقه های سحرآمیز

دراین کتاب برای اولین بار،آرایه وطرحهای ایرانی بوسیلهٔ هنر زیبای قلاب بافی انجام گرفته است.به همراه تاریخچهٔ آرایهٔ بته جقه از چهار هزار سال پیش تا به امروز. بیش از دهها طرح با کاربردهای مختلف: رومیزی،روتختی،والان پرده،پوشاک،فرش و ..

  • 1393/12/13
  • جزئيات بيشتر